Logopeda zajmuje się wspieraniem rozwoju mowy dziecka na wszystkich etapach nauki porozumiewania się za pomocą języka.